Certificaat2020-05-12T15:30:30+00:00

Het procescertificaat asbestverwijdering

Het certificaat is uitgegeven door Eerland Certification en geldig tot september 2022.

https://www.ascert.nl/register/procesregister/asbestverwijdering/spandauw-mts-b.v./item8058